Language: PLENDEHU

Kolejne warsztaty rzemieślnicze realizowane w ramach projektu „Jesień średniowiecza – wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno – naukowych”

2011-06-17

W dniach 15, 16, 17 czerwca 2011 r. w  tarnowskim Muzeum Etnograficznym zrealizowane zostały kolejne warsztaty rzemieślnicze realizowane w ramach projektu „Jesień średniowiecza – wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno – naukowych"

Tym razem połączono zajęcia z zakresu kowalstwa z drugą częścią warsztatów technik drzeworytniczych i sfragistycznych.

Warsztaty technik drzeworytniczych i sfragistycznych odbyły się w dniach 15-16 czerwca (środa-czwartek) 2011r. Prowadził je  Tadeusz Grajpel – mistrz dawnych technik drukarskich. Pierwsza część warsztatów odbyła się w marcu b.r. w Gmachu Głównym Muzeum. Rozszerzenie zajęć zostało zrealizowane w związku z dużym zainteresowaniem, jakie towarzyszyło warsztatom w marcu.

Warsztaty kowalskie odbyły się w dniach 16-17 czerwca (czwartek-piątek) 2011 r. Zajęcia prowadził kowal Andrzej Słowik.

Kowalstwo a zatem obróbka metali na gorąco przy pomocy młota i kowadła pojawiło się zapewne ok. 3000 lat p.n.e. Na terenie ziem polskich pierwsze wyroby żelazne pojawiły się ok. 700 lat p.n.e. jako przedmioty importowane z południa Europy. Żelazo wytapiano z rud darniowych w prymitywnych piecach zwanych dymarkami. Znalezione noże, toporki, narzędzia kowalskie dowodzą, że od dawna rzemiosło kowalskie odgrywało niezwykle ważną rolę w życiu codziennym.

Rozwój tego rzemiosła uległ znacznemu zahamowaniu w okresie wędrówek ludów od IV do VI w. Dopiero w czasach wczesnośredniowiecznych kowalstwo zaczęło powracać do dawnej świetności. W miarę powstawania grodów i przyległych do nich podgrodzi stanowiących zalążki przyszłych miast, w obrębie kowalstwa zaczął się rysować podział na kowali miejskich pracujących dla już zaznaczającej się warstwy bogatych odbiorców, co wymagało szukania nowych wzorów zdobienia i precyzji lub dla wojska oraz na kowali wiejskich i zaopatrujących przede wszystkim ludność rolniczą w podstawowe narzędzia.

Liczba kowali wiejskich była znacznie mniejsza gdyż ze względu na dużą cenę surowca aż do XIX w. kowalstwo wiejskie rozwijało się słabo a wyroby z tego okresu w związku z potrzebą oszczędzania drogiego surowca odznaczały się funkcjonalnością i prostotą.

W momencie tworzenia się miast i wsi rozwijało się kowalstwo związane z budownictwem. Do nowo budowanych siedzib dorabiano kraty, okucia do drzwi, skrzyń, latarnie itp.

W związku z pojawieniem się gospodarstw folwarcznych ich właściciele byli zmuszeni utrzymywać pewną liczbę uzależnionych od siebie rzemieślników. Dwór dawał do dyspozycji kowala kuźnię z wyposażeniem dostarczał opału i surowca. Obowiązkiem kowala dworskiego było wykonanie wszelkich robót dla folwarku, mógł on również niekiedy wykonywać drobne prace dla chłopów. Kowalstwo wiejski zawsze było w znacznie gorszej sytuacji, ponieważ ani sposób kształcenia nie miał określonej struktury, ani kontakt z kowalstwem obcym nie był tak częsty jak w mieście. Ich działalność ograniczała się do usług dla rolnictwa, wykonywania prostych narzędzi. Ponadto biedota na wsi i bardzo wysoka cena surowca nie sprzyjały zamówieniom na kowalskie wyroby. Jak dalece unikano używania żelaza w gospodarce wiejskiej świadczą sprzęty rolnicze i budownictwo. Do dziś spotykamy stare wiejskie chałupy, wozy, sanie budowane bez użycia gwoździ lub innego kawałka żelaza.


Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.
Powrót do góry

O projekcie

Do lipca 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizować będzie wydarzenia w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych". Jego realizacja możliwa...
czytaj dalej

Interaktywna mapa dojazdu

Zobacz >

Galerie
zdjęciowe

Zapraszamy do działu multimedia

Filmy

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.