Language: PLENDEHU

W dniach 20 i 21 maja 2011 w tarnowskim Ratuszu odbędzie się Konferencja naukowa „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku"

2011-05-16

W dniach 20 i 21 maja 2011 w tarnowskim Ratuszu odbędzie się Konferencja naukowa „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku" realizowana w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

 

Konferencja poruszać będzie zagadnienia związane z historią kultury materialnej oraz duchowej schyłku średniowiecza oraz początku renesansu. Organizatorom udało się zaprosić młodych badaczy średniowiecza i epoki nowożytnej, prowadzących swe badania przede wszystkim w katedrach i instytutach prężnych ośrodków akademickich oraz naukowych w Polsce. Głównym celem konferencji jest integracja młodego środowiska naukowego. Konferencja stwarza także możliwość prezentacji dotychczasowych badań naukowych. W dwudniowej konferencji wezmą udział naukowcy związani z uniwersytetami w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Kielcach.

Konferencja odbywać się pod Patronatem Honorowym Romana Ciepieli – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

Tarnów, 20-21 maja 2011

Początek konferencji: 20 maja (piątek), godzina 10.30

Miejsce konferencji: Ratusz w Tarnowie (Sala pospólstwa)

Program konferencji

Piątek, 20 maja:

10.30-10.50

Przywitanie prelegentów oraz gości konferencji, słowo dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie

10.50-11.10

1. mgr Walery Kupniewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Małopolsko-ruskie małżeństwa mieszane na przykładzie związku kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego i Zofii z Tarnowskich

11.10-11.30

2. mgr Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Okoliczności wydania „Consilium rationis bellicae" Jana Tarnowskiego

11.30-11.50

3. Dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Średniowieczne nadania odpustów dla mieszkańców Tarnowa: przyczynek do badań nad religijnością mieszczańską

11.50-12.10

4. Dr Magdalena Biniaś-Szkopek (Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka)

Z wielkopolskiej perspektywy: Kraków i Małopolska w ujęciu autora „Kroniki wielkopolskiej"

12.10-12.30

5. mgr Blanka Bogdanow (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kancelaria królewska od XIII do XV wieku. Stan badań i perspektywy badawcze

12.30-12.50

6. mgr Łukasz Szempliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bolesław Wstydliwy wobec biskupstwa krakowskiego

12.50-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-14.20

7. mgr Katarzyna Bock (Uniwersytet Wrocławski)

Patronat Kazimierza Jagiellończyka nad kościołami parafialnymi Małopolski

14.20-14.40

8. mgr Tomasz Ossowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kazanie de s. Adalberto vel Stanislao z kodeksu Biblioteki Jagiellońskiej BJ 2634. Przyczynek do dziejów kultu Patronów Królestwa Polskiego w XV wiecznej Małopolsce.

14.40-15.00

9. Dr Wojciech Świeboda (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)

Działalność inkwizytora Piotra OP w diecezji krakowskiej w latach 1403-1414

15.00-15.20

10. mgr Dorota Dębosz-Zalewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Krakowski rękopis Kroniki czeskiej Přibíka Pulkavy z Radenína ze zbiorów Czartoryskich i jego związek ze Zbigniewem Oleśnickim i Janem Długoszem

15.20-15.40

11. mgr Ewa Kozaczkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Ikonografia średniowiecznych pieczęci krakowskich kanoników katedralnych

15.40-16.30

Dyskusja, zakończenie pierwszej części konferencji

Sobota, 21 maja:

10.30-10.50

12. mgr Piruza Mnacakanian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Ormianie w Krakowie do końca XVI wieku

10.50-11.10

13. mgr Paweł K. Gąsiorczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Późnośredniowieczny Kraków w ogniu pożarów

11.10-11.30

14. mgr Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Królewskie gwarancje dla autonomii gospodarczej miast w dobie jagiellońskiej na przykładzie ceł

11.30-11.50

15. Dr Hanna Krzyżostaniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Procesy fundacyjne małopolskich klasztorów klarysek w XIII w.

11.50-12.10

16. Dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej na przykładzie Wadowic w XIV-XV wieku

12.10-13.00

Dyskusja, zakończenie konferencji
Powrót do góry

O projekcie

Do lipca 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizować będzie wydarzenia w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych". Jego realizacja możliwa...
czytaj dalej

Interaktywna mapa dojazdu

Zobacz >

Galerie
zdjęciowe

Zapraszamy do działu multimedia

Filmy

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.