Language: PLENDEHU

Publikacja „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku"

2011-11-23

Tom materiałów pokonferencyjnych: „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku" zasługuje z pewnością na opublikowanie drukiem. Jest ciekawym zbiorem naukowych rozprawek młodych autorów, którzy zaprezentowali niejednokrotnie swój bardzo dojrzały już warsztat naukowy.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Sroki

Wkrótce do rąk czytelników Muzeum Okręgowe w Tarnowie odda publikację „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku", która jest rezultatem spotkania młodych naukowców-historyków na konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w tarnowskim ratuszu 20 i 21 maja 2011 roku.

Najistotniejszymi celem jaki wyznaczył sobie organizator było stworzenie platformy służącej prezentacji dotychczasowych wysiłków historyków skupiających się w swoich projektach badawczych na historii średniowiecza i odrodzenia tej części Rzeczypospolitej, którą dzisiaj zajmuje Województwo Małopolskie. Wykorzystano możliwość

kontaktu z uznanymi autorytetami w zakresie mediewistyki i historii nowożytnej z ośrodków akademickich nie tylko z Małopolski ale m.in. także z Poznania i Wrocławia. Idea integracji środowiska, możliwość dyskusji wraz z perspektywą ukazania się publikacji zawierającej artykuły będące pokłosiem wygłoszonych referatów, umożliwiło spotkanie historyków z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Ogromne podziękowania w imieniu organizatora oraz wszystkich zaangażowanych konferencję „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku" pragniemy złożyć na ręce pana prof. dr. hab. Stanisława Sroki, który zgodził się zrecenzować niniejszy tom, formułując surowe lecz sprawiedliwe uwagi i rady.

Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników praca, której wydanie możliwe było dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wzbudzi zainteresowanie miłośników historii nie tylko w Małopolsce ale i w ośrodkach naukowych całej Polski.

Praca zbiorowa powstała pod redakcją dr. Wiktora Szymborskiego z Zakładu Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Janusza Kozioła z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Spis treści:

dr Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Okoliczności wydania „Consilium rationis bellicae" Jana Tarnowskiego

dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Średniowieczne nadania odpustów dla mieszkańców Tarnowa: przyczynek do badań nad religijnością mieszczańską

dr Magdalena Biniaś-Szkopek (Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka)

Z wielkopolskiej perspektywy: Kraków i Małopolska w ujęciu autora „Kroniki wielkopolskiej"

mgr Łukasz Szempliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bolesław Wstydliwy wobec biskupstwa krakowskiego

mgr Katarzyna Bock (Uniwersytet Wrocławski)

Patronat Kazimierza Jagiellończyka nad kościołami parafialnymi Małopolski

mgr Tomasz Ossowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kazanie de s. Adalberto vel Stanislao z kodeksu Biblioteki Jagiellońskiej BJ 2634. Przyczynek do dziejów kultu Patronów Królestwa Polskiego w XV wiecznej Małopolsce.

dr Wojciech Świeboda (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)

Działalność inkwizytora Piotra OP w diecezji krakowskiej w latach 1403-1414

mgr Dorota Dębosz-Zalewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Krakowski rękopis Kroniki czeskiej Přibíka Pulkavy z Radenína ze zbiorów Czartoryskich i jego związek ze Zbigniewem Oleśnickim i Janem Długoszem

mgr Ewa Kozaczkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Ikonografia średniowiecznych pieczęci krakowskich kanoników katedralnych

mgr Piruza Mnacakanian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Ormianie w Krakowie do końca XVI wieku

mgr Paweł Karol Gąsiorczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Późnośredniowieczny Kraków w ogniu pożarów

mgr Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Królewskie gwarancje dla autonomii gospodarczej miast w dobie jagiellońskiej na przykładzie ceł

dr Hanna Krzyżostaniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Procesy fundacyjne małopolskich klasztorów klarysek w XIII w.

dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej na przykładzie Wadowic w XIV-XV wieku
Powrót do góry

O projekcie

Do lipca 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizować będzie wydarzenia w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych". Jego realizacja możliwa...
czytaj dalej

Interaktywna mapa dojazdu

Zobacz >

Galerie
zdjęciowe

Zapraszamy do działu multimedia

Filmy

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.