Language: PLENDEHU

REGULAMIN IMPREZY Tędy król niejeden jeździł … - Jarmark Średniowieczny

2012-06-05

REGULAMIN IMPREZY
Tędy król niejeden jeździł ... - Jarmark Średniowieczny
Organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie w ramach projektu Jesień średniowiecza – wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno - naukowych

 

Nazwa imprezy: Tędy król niejeden jeździł ... - Jarmark Średniowieczny
Miejsce imprezy: Rynek w Tarnowie
Data imprezy: 9 czerwca 2012 r.

1. Organizatorem imprezy Tędy król niejeden jeździł ... - Jarmark Średniowieczny organizowanej w ramach projektu Jesień średniowiecza – wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno - naukowych w dniu 9 czerwca 2012 r. jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
2. Wstęp na płytę Rynku (w części placu, na której odbywać się będzie Jarmark) jest wolny.
3. Korzystanie z imprezy Tędy król niejeden jeździł... - Jarmark Średniowieczny dozwolony jest dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu obiektu i imprezy oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
4. Handel dozwolony jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela obiektu lub organizatora imprezy.
5. Zakaz wstępu na (teren) dotyczy:
a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,
c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),
d) małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów.
6. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
7. Osoby obecne na Jarmarku zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
8. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
9. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
10. Regulamin podany do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie afiszów przy na terenie imprezy.
11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowane lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasów w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawne określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).
13. Zabrania się ponadto wnoszenia na teren realizacji Jarmarku średniowiecznego alkoholu.
14. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na teren Jarmarku
15. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Jarmarku
16. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu.
17. Każdy kto przebywa na Jarmarku powinien zachować się tak, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.
18. Każdy kto przebywa na płycie Rynku (w części placu, na której odbywać się będzie Jarmark) zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
19. Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do dostosowania się zaleceniom służb porządkowych – ochrony oraz prowadzącego imprezę.
20. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na Jarmarku należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na obiekcie oraz stosować się do nakazów i poleceń służb ratowniczych i porządkowych – ochrony.
21. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

ORGANIZATORZY
Powrót do góry

O projekcie

Do lipca 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizować będzie wydarzenia w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych". Jego realizacja możliwa...
czytaj dalej

Interaktywna mapa dojazdu

Zobacz >

Galerie
zdjęciowe

Zapraszamy do działu multimedia

Filmy

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.