Language: PLENDEHU

A projektről

„A középkor ősze és reneszánsz tavasza – kulturális és tudományos rendezvények sorozata"

 

2012 júliusáig Tárnów-i Körzeti Múzeum rendezvényeket szervez „A középkor ősze és reneszánsz tavasza – kulturális – tudományos rendezvények sorozata" projekt keretében. Ez az Európai Unió támogatásának köszönhetően a Kislen gyelország Regionális Operációs Program 2007-2013 rendezvényi évek kereté ben a Kislengyelország Vajdaság pénzeszközeiből valósul meg.

A történelem tanítás új kihívásai miatt, amelyek a középkor és „lengyel arany kor" témakörben bővülő ismeretek következtében állnak elő, új az érdeklődő szükségleteinek jobban megfelelő módszereket kutatván Lengyelország törté-netének bemutatásában, a projekt olyan rendezvények megvalósítási tervét is magában foglalja, amelyekben részt vehetnek Kislengyelország történelmének kedvelői, tartozzanak bármely korosztályhoz.

A projekt keretében megvalósítandó rendezvények vezető eszméje az, hogy bemutatassák Kislengyelország anyagi és szellemi kultúráját, mely olyan régió, aminek a jelentősége a középkor alkonyán és reneszánsz kezdetén az akkori Lengyelországban és Európában egyaránt igen nagy volt. Szintén nem hagy-ható figyelmen kívül az a tény, hogy egy sor Kislengyelországban található fontosabb építészeti műemlék ebből az időből származik. Ezen kívül a 2011. év az Obertini győzelmes csata 480 évfordulója , amelyben a lengyelek élén Jan Tarnowski hetman állt, eyben a győztes hetman halálának 450 évfordulója is. A két évforduló jó alkalom arra, hogy a projekt megvalósítása révén az európai korszerű gondolat elöljárójára, a hetmanra emlékezhessünk és a személye fókuszba kerüljön.

Mindenkit, aki projektben foglalt rendezvények iránt érdeklődik a szervezők meghívnak a Dębno-i várba (Dębnoi várnak van magyar vonatkozása is, mivel Báthory István király Wesselényi Ferenc titkárát e várral ajándékozta meg hajdanán), Tarnów-i főtérre, Városházba, és a Néprajzi Múzeumba.

2011 áprilisától a Körzeti Múzeum szívélyesen meghívja a Dębno-i várba a fegyverzet története című kiállításra. A kiállítás bemutatja, hogy hogyan változott a fegyverzet a középkor és reneszánsz folyamán. A legérdekesebbek a fegyver zet és vért másolatok lesznek. Nagy táblázatok tájékoztatnak a történelemről, a kislengyelországi regió különös jelentőségéről a X. századtól a XVI. századig terjedő időszakban, mutatnak a tudatban végbemenő változásokat, melyek változásokat generáltak a haditechnikában a középkor végén és reneszánsz elején. A szervezők reménykednek abban, hogy a kiállítás önmagában is érdekes lesz, de ezt erősíti Dębno-i vár is, mint a kislengyel országi építészet gyöngye.

A kiállítás 2011 áprilisától 2012 júniusáig megtekinthető.

A történelem érintésének fizikai lehetőségét valamint a régi kézművesi techni-kák megismerését is biztosítani fogják Tarnów-i Néprajzi Múzeum szervezette workshopok (műhelyek foglalkozásai). Azoknak számát és hosszát az érde-keltek száma és érdeklődés nagysága fogja meghatározni. Itt a kádár, vértké-szítő, kovács munkájával közelebbről lehet megismerkedni, ami a régi kézmű-vesek és parasztok életének nehézségei megértésében tud segíteni. A szoká-sos életvitelhez nélkülözhetetlen tárgyak hagyományos előállítási technikája a foglalkozások részvevőinek segíthet jobban felfogni a középkor és a rene-szánsz fordulóján levő Lengyelország történelmét. A projekt e részének cím-zettei-- mindenek előtt-- diákok, de a részvételhez a szervezők mindenkit meghívnak, akit érdekel a régi élet rekonstrukciója valamint Kislengyelország történelme és néprajza.

Tudományos konferencia „Kislengyelország vallási és társadalmi kultúrája XIII.-tól XVI. Századig"

Ez egy ajánlat kisebb érdeklődési csoport számára, akiket érdekel Kislengyel ország történelemének kutatási állapota, melyeket fiatal tudósok végeznek kü-lönböző országos és külföldi tudományos intézményekből. Azon kívül a konfe-rencia célja a kutatások sokaságának a bemutatása is, és a fiatal tudományos gárda integrálása. Az előadók a Białystoki, Wrocławi és Poznani egyetemről és Kórniki Könyvtárból meg a Jereváni (Örményország) Nemzeti Múzeumból jön-nek. A fellépések tudományos jellegűek lesznek, a tartalmukat a megtartásuk után következő vitákat a konferencia összefoglaló anyagában helyezik el és amit Tarnów-i Körzeti Múzeum ad majd ki. A konferenciát 2011. május 20. – 21. napokon a Tarnów-i Városházán tartják.

Reneszánszi és középkori zene koncertjei és műhelyei.

A Dębno-i várban tizenöt hó alatt a régi zene öt koncertjét és régi tánc és zene öt workshopját rendezik meg. A Jagielló-kor zenei kultúrája megérdemli, hogy bemutassák és széles körben megvitassák, ezért a koncertek klasszikus formá-ja mellett régi tánc és zene workshopjait (műhely foglalkozásait) is megrende-zik. A szervezők igyekeznek elérni, hogy a fellépő művészek lehető legmaga-sabb művészeti színvonalat képviseljenek. Várhatóan az udvari zene mellett az ez időben domináló, az egyházi megrendelésre keletkezett alkotásokat is be-mutatják. A koncertek szervezésének kedvez a nyári idő, amikor a Dębno-i vár festői belső udvarát is használni lehet. A koncertek időpontjait plakátokon és a projekt honoldalán hirdetik majd, az első koncertet 2011. júniusára tervezik.

Európai Lovagi Találkozások

Ez egy látványos történelmi színházi rendezvény, ahol a Jagiello-korra össz-pontosító rekonstrukciós csoportok lépnek fel. A „Lovagi torna Tarło kislány arany hajfonatáért" elnevezésű játék idáig tizenötször zajlott le, de a formulá-jától eltérően a szervezők most nagy minőségi változást terveznek, amely minden néző számára látható lesz. A fellépő történelmi rekonstrukciós csoportok elég pontos forgatókönyvet fognak követni, amely jól tükrözi a re-konstruált időszakot és eseményeket, amelyek színtere Lengyelország a XV. és a XVI. században volt. A látványosságnak még az lesz a vonzóereje, hogy a néző is részt vehet közelebbről nézve a lovagi tábor. A harcos csoportok mellett a szervezők meghívtak részvételre olyan csoportokat, amelyek a korok fordulójának mindennapi életét fogják bemutatni.

A rendezvénynek a Dębno-i vár területe ad helyet. Tervezett időpont 2011. szeptember 18. (tartalék időpont szeptember 25.)

Soron következő oktatási eleme a projektnek az ifjúság számára szervezett oktatási találkozósorozat.

A szervezők tisztában vannak azzal, hogy a mai ifjúságnak milyen elvárásai vannak valamint azzal, hogy az új történelemi oktatási programban korlátozot-tak az óraszámok, ezért 2011. szeptemberében a középkor és reneszánsz for-dulójának anyagi és szellemi kultúráját érintő találkozás sorozatot ajánlják. A tervezett találkozásoknak vonzó formája lesz, és közvetlen kapcsolatot próbál nak előidézni a résztvevők és vezetők között. A fegyverzet másolatait, amelyek nem múzeumi tárgyak, mindenki megérintheti és saját maga meggyőzhet a XV. és XVI. századi fegyver súlyáról ezáltal jobban át tudja élni a kor lelküle-tét. Ezen kívül a multimediális bemutatót készítenek elő, amely a kor legérde-kesebb rajzait és iratokat fognak tartalmazni, így biztosan megkönnyítik a tár-sadalom működésének bemutatását az utolsó Piastok (ejtsd: Piásztok, olyan mind Árpád királyi ház Magyarországon) országában, meg az Anjouok (Nagy Lajos és Szent Hedvig Királynő) és Jagiellóak korában.

A találkozások helye Tarnów-i Városháza.

Tervezett időpont: 2011.szeptember-október

Az utolsó megvalósítandó eseménye a projektnek az a középkori vásár a kö-vetkező név alatt: „Nem is egy király ezúton járt".

Valószínű Jagiello László király idejétől Tarnówban vásárokat és piacokat tartot tak. A hagyományhoz híven Tarnów-i Múzeum megszervezi a rendezvényt, amely a Tarnów-i főteret átvarázsolja a középkorba. A tarnów-i főtéren megje-lennek a kézművesek, a hagyományos ételek készítői, bűvészek, lovagi cso-portok tagjai. A rendezvény vezető eszméje - összegezni és bemutatni a pro-jekt különféleségét és a tizenötödik, tizenhatodik századi kultúra színezetét és különféleségét. A vásárt koncert zárja.

A vásárt 2012. júniusára tervezik.
Vissza az elejére

A projektről

„A középkor ősze és reneszánsz tavasza – kulturális és tudományos rendezvények sorozata"   2012 júliusáig Tárnów-i...
Olvasd tovább

Megközelítési interaktív térkép

Olvasd tovább >

Fotógalériák

Üdvözöljük a multimédia fejezetben

Filmek