Language: PLENDEHU

A fegyverek történetéről szóló kiállítás

2011-04-14

2011 április 27-án Dębno-i várban nyílik egy kiállítás, amely tipikus példákat mutat be a XIV századtól a XVI. századig a Lengyelországban használt fegy-verzetről. Ez a több mint kétszáz év a kultúra és tudományok intenzív fejlődé-sének időszaka, háború vitelének módja is változik, ami változásokat idéz elő a csatamezőkön is. A keresztes hadjáratok időszakában,a Közel-Kelet területén a mongolokkal és a törökökkel (ázsiai népekkel) folytatott háborúkban az euró-pai lovagság által szerzett tapasztalatok a harci módszerek változtatását is eredményezték, a támadó és védő fegyverzet változási folyamata szintén elindult. De az igazi forradalmat a tűzfegyver megjelenése jelentette, szemben a (lemezes vagy gyűrűs) vértes lovagokkal, kopjával a kezükben és karddal vagy bárddal az oldalukon, vagyis a hagyományos európai lovagság szerepét egyre jobban csökkentette a tűzfegyverrel ellátott gyalogság. A hagyományos európai, saját becsület kódexszel rendelkező lovagság alkonya egyben a középkor alkonya is az egész akkori világban.

A kézi tűzfegyver, de különösen a tüzérség fejlődése a XVI. században az akkori lengyel hadsereg megszervezésében messzemenő változásokat idézett elő. Mivel az akkori Lengyelország területe (kb. 1millió km²) igen nagy volt, és a délkeleti határt állandóan védeni kellett a tatár pusztító betörések ellen, ezen a harcmezőkön nem lehetett lemondani a lovasság alkalmazásáról, ezért továbbra is a hadsereg törzsét képezte a lovagság, de részben hivatásos lett és újraszervezték valamint átfegyverezték őket. Az ország az eléggé jelentős pénzügyi erőfeszítések ellenére ennek az állandó hadseregnek, amelyet „szokásos védelemnek" hívtak, a létszáma nem volt valami elkápráztató, mely a 4 ezer hivatásos katona körül ingadozott. A szokásos védelem a hetmanok alá volt rendelve, amely hivatalt a XVI sz. kezdetén hoztak létre. A nemesség ún. „általános megmozdulása" (nemesi felkelés), amely az állam haderejének alapja volt, királynak volt alárendelve és néhány tízezer nemest számlálhatott. A fegyverzetük, harci kiképzésük különböző volt, ráadásul fegyelmezetlenek voltak. A nemesi lovasságot alkalmazni lehetett a veszélyeztetett területek védelmére, de a harci értéke XVI. században már nem volt túl nagy. A király próbálta az „általános megmozdulás" együttműködését összehangolni a zsol-dos hadsereggel, de e hivatásos hadsereg élén álló hetman nem volt jogosult arra, hogy az általános megmozdulásnak parancsoljon.

A fegyverzet és a harci mód keletiesedésének okai közül az egyik a keleti ellen ség (tatár, török) elleni harc szükségesség volt. E törekvések eredményeként a lovasság új formája alakult ki - huszárok, azaz a vért nélküli lovasság, amely csak négyszögletes török típusú pajzsot használt, lándzsával és szablyával har-colt, és vágtatva zárt harci rendben támadott.

A VXI. sz. kezdetétől lengyel gyalogság a harci módban a török janicsárokra emlékeztet. A gyalogosak tízesével készültek a harcra, az első sorban a paj-zsos katonák nagy pajzzsal, utánuk vértben lándzsások vagy alabárdosok később pikások a további hat sorban lövészek puskákkal vagy sokkal jobb muskétákkal, az utolsó sorban megint pikások, kiváló katonák voltak, akiket gyakran "hátmögötti"-nek neveztek. Az így szervezett egység többnyire 100 főből állt, egy századot alkotott, ami az akkori gyalogosság alapegysége volt.

Tüzérség teljesen külön szervezett fegyvernemet jelentett, amely erőd, város vagy tábor ostromlásánál volt alkalmazva. A harcmezőn nagyobb szerepet még nem játszott ekkor, mert mozgékonysága még alacsony és a felszereltségének minősége viszonylag gyenge volt.

A kiállításon megtekinthetjük a fegyverzet és harci felszerelés másolatait, ame-lyeket elismert lengyel kézművesek kivételeztek. Kardokat, verteket és számos bárdokat ebben nagyon érdekes plebejusfegyver példányait láthatjuk.

A kiállítás megtekintendő 2011 áprilisától 2012 júniusáig.
Vissza az elejére

A projektről

„A középkor ősze és reneszánsz tavasza – kulturális és tudományos rendezvények sorozata"   2012 júliusáig Tárnów-i...
Olvasd tovább

Megközelítési interaktív térkép

Olvasd tovább >

Fotógalériák

Üdvözöljük a multimédia fejezetben

Filmek