Language: PLENDEHU

Oktatási találkozások ciklusa a fiatalság számára

A Tarnów-i Körzeti Múzeum iskolások számára egy találkozósorozatot szervez „A közép kor ősze és a rene-szánsz tavasza – kulturális és tudományos rendezvények sorozata” projekt részeként, amelyet részben az Európai Unió pénzéből a Kislengyelországi Regionális Operációs Program keretében 2007-2013 évekre valamint a Kislengyelországi Vajdaság pénzéből finanszírozzák.

A találkozósorozat a Városháza oktatási termében talál megrendezésre 2011. november 14-én kezdődően egészen december16-ig.

A találkozók alatt előadások lesznek, melyeket a lovagi fegyverzetek és felszerelések bemutatása valamint ezen felül multimédiás eszközök is gazdagítanak.

A tematikát a találkozók résztvevői óhajainak figyelembevételével állították össze. Az előkészített találkozók tartalma és színvonala igazodik a történelem tanításához, a résztvevők korához és egyéni érdeklődésekhez. A találkozók témája a széles értelemben vett katonaság és a lovagi kultúra története XIII. századtól egészen a XVI századig. A találkozókat pedagógusok és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező személyek fogják vezetni.

A találkozók témái:

„Talpig vasba kovácsoltan” vagyis minden a lovagokról. A régi lovagság kultúrájának, szokásainak és fegy-verzetének megismerésére szentelt találkozó.

„ A Jagelló-házi Lengyelország” – A Jagellók uralkodása ( Anjou-ház uralkodása Lengyelországban, Krew-i lengyel-litván unió, a nemességi privilégiumok fejlődése, Jagellók a hatalom csúcsán)

„A Jagellók háborúi” – ezen idők legfontosabb háborúinak bemutatása

„Középkori fegyverzeti verseny” – a csatamezőkön és a vadászatokon használt fegyverek és tűzfegyverek

„ A középkori Lengyelország kultúrája” – a középkori művészet, építészet és szobrászat a lengyelországi legfontosabb műemlékek bemutatásával. Az udvari kultúra, oktatás és a régi lengyel történetírás felele-venítése.

„A középkori város és a falu élete” a városok fejlődésének, a városi kormányzás és a „Magdeburg” típusú városalapítási jog felvázolása. A falu jellemzése (a falusi társadalom új arca, a földművelési eszközök fejlő-dése). A feudális társadalom jellemzői.

 

A találkozók 2011. november 14-től december 16-ig tartanak.
Vissza az elejére

A projektről

„A középkor ősze és reneszánsz tavasza – kulturális és tudományos rendezvények sorozata"   2012 júliusáig Tárnów-i...
Olvasd tovább

Megközelítési interaktív térkép

Olvasd tovább >

Fotógalériák

Üdvözöljük a multimédia fejezetben

Filmek